Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem
webu, svěřujete mi své osobní údaje. A já zodpovídám za jejich ochranu
a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, se zásadami zpracování
osobních údajů a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně
osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Informace
o mně

Správcem osobních údajů je Veronika Weissová 

IČ: 14296837

trvalé bydliště: Poříčany 28914
kontaktní email: veronikaweiss@centrum.cz

Tato pravidla upravují zásady zpracování
osobních údajů mých klientů, kteří mě prostřednictvím webových stránek
kontaktují.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj.
určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou
dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou
pomáhat.

Kontaktní
údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování
obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: veronikaweiss@centrum.cz

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů
splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména
zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a
to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného
souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením
zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a
plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah
osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):
– poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu, email nezbytně potřebujeme k plnění
produkt / služba.
– vedení účetnictví
Jste-li jste mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně
potřebuji, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci
daňových dokladů.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání
cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových
stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám
můžu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho
souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který
neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém
počítači zakázat.

Zabezpečení
a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií.
Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a
systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji
bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v
nezbytném rozsahu.    Zejména: váš email, vaše jméno.  Přístup k těmto osobním údajům je dobře
zabezpečen.

Předání
osobních údajů třetím stranám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských

operací, které nezajišťuji sama, využívám služeb a aplikací ověřených a

kvalitních zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se
specializují.

Předávání

dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii
nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě
rozhodnutí Evropské komise.

 

Právo

na výmaz

Právo na výmaz
osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování. Pokud
již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemám zákonný důvod
osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním
nesouhlasíte. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého
systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Lhůta
na výmaz do 14 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.
V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou
vázány jiným zákonem.

 

Stížnost
na Úřad pro ochranu osobních údajů


Pokud máte pocit,
že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu
moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych
s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Mlčenlivost

 

Dovoluji si Vás ujistit,
že já Veronika Weissová, jež zpracovává a bude zpracovávat Vaše osobní údaje, jsem
povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi klienty a
mnou.

Bez vašeho souhlasu
nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 28. 2. 2022